Kiezen voor verkoop van uw bedrijf

De verkoop van een bedrijf is een emotionele gebeurtenis in uw leven, u heeft immers jarenlang hard gewerkt om te komen tot waar uw bedrijf nu staat. Het traject begint doorgaans met het verkoopklaar maken van uw bedrijf en het vinden van een geschikte kandidaat.

Het verkoopklaar maken wordt gevolgd door een onderhandelingstraject met potentiële overnamekandidaten, over onder meer de verkoopprijs en overige condities. Tijdens het complexe proces van de verkoop van uw bedrijf zorgt een accountant voor de benodigde zakelijke begeleiding.

Fases van bedrijfsverkoop

Tijdens de voorbereidingsfase informeert u uw accountant over uw herziening van het toekomstperspectief met betrekking tot de voortzetting van het bedrijf. Bij de briefing komen onder anderen de volgende zaken van de koper aan de orde: Financiële aspecten, referenties, verwachtingen en tijdschema. De accountant stelt dan een waardebepaling op voor uw bedrijf. Deze waardebepaling is ondersteunend aan de verkoopprijs.

Tijdens de verkoopfase benadert uw accountant de geselecteerde potentiële overnamekandidaten. In overleg met u wordt de onderhandelingsstrategie bepaald. Ter voorkoming van onnodig tijdverlies is het voor u van belang of de potentiële overnamekandidaten de financiering rond kunnen krijgen.

Indien er overeenstemming is bereikt, worden de belangrijkste condities van de overname vastgelegd in een intentieverklaring. De intentieverklaring kent twee uiterste vormen, namelijk ‘zonder enige juridische binding’ tot en met een koopcontract. Een intentieovereenkomst dient zeer zorgvuldig te worden opgesteld, want de inhoud van de overeenkomst kan verregaande consequenties hebben. Als verkoper en koper tot een akkoord zijn gekomen en de financiering is geregeld dan volgt het sluitstuk van het verkooptraject: De closing. De verkoper en koper tekenen nu het verkoopcontract.

Terug naar het overzicht
Bel ons op: 0900 2226868
(9 ct/pm)

Hulp nodig in uw Provincie?

Overal in Nederland vindt u een accountantskantoor dichtbij. Klik op uw provincie of bel naar 0900 Accountant en maak een afspraak met de accountant in uw regio.

Groningen Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Overijssel Gelderland Utrecht Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg

Heeft u suggesties voor deze site? Laat het ons weten.