Waardebepaling van uw onderneming

In veel gevallen is het belangrijk te weten wat uw bedrijf exact waard is. Bijvoorbeeld wanneer u uw bedrijf wilt verkopen of wanneer u een van uw partners wilt uitkopen. Of misschien wilt u weten wat u heeft opgebouwd en wat de marktwaarde is van uw bedrijf. In de praktijk kan een accountant verschillende waarderingen bepalen.

De meeste gebruikte waarderingen:
• De intrinsieke waarde
• De rentabiliteitswaarde
• De bedrijfswaarde volgens de Discounted Cash Flow methode

Manieren van waardebepaling

De intrinsieke waarde is de theoretische waarde van een aandeel. Deze theoretische waarde berekent de accountant door de werkelijke waarde van alle bezittingen (activa) op de balans te verminderen met de schulden (passiva) op de balans en het saldo te delen door het aantal uitstaande aandelen.

De rentabiliteitswaarde is de waarde van de aandelen van een onderneming, ontleend aan de gemiddelde mogelijke toekomstige nettowinst.

De Discounted Cash Flow Methode berekent de waarde van een bedrijf aan de hand van netto vrijkomende kasstromen van de onderneming. Bij deze waardebepaling wordt de onderneming geanalyseerd op de mogelijkheden op middellange termijn én op een ‘eeuwigdurende’ vervolgperiode. Van de opbrengstwaarde bepaald door beide fasen wordt de marktwaarde van de schulden (passiva) afgetrokken.

Terug naar het overzicht
Bel ons op: 0900 2226868
(9 ct/pm)

Hulp nodig in uw Provincie?

Overal in Nederland vindt u een accountantskantoor dichtbij. Klik op uw provincie of bel naar 0900 Accountant en maak een afspraak met de accountant in uw regio.

Groningen Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Overijssel Gelderland Utrecht Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg

Heeft u suggesties voor deze site? Laat het ons weten.